E mbytur në borxhe dhe halle, Greqia lë gjithë botën pa fjalë: Jep 5000 euro për çdo person që…

Qeveria e greke ka marrë një seri masash emergjente për t’i ardhur në ndihmë popullsisë të pr.ekur nga zj.arr.et në disa lagje në periferi të Athinës. Nga mediat greke raportohet se masat parashikojnë shpërndarjen e menjëhershme të ndihmës financiare prej 5 mijë euro për çdo person të prekur nga tra.gjedia.
Kurse për familjet me dy anëtarë do të jepen 6 mijë euro ndërsa për bizneset e prekura do të jepen 8 mijë euro.
Raportohet se kjo ndihmë do të shpërbejë për rimëkëmbjen paraprake dhe zgjidhjen e pro blemeve si strehimi dhe ushqimi.
Hap linkun re.klamues me poshte dhe ndiqni lajmin e plote