Morën ur dhër për kontrollin e banesës së shqiptarit, p0licët habiten nga ajo që gjejnë brenda

Pesë vjet më parë në stacionin policor të Cavaleses në Itali u raportua për një vj.edhje, ku ishin zhd.u.kur shumë objekte elektroshtëpiake. Mirëpo asokohe, po.licët ishin duke ndjekur një çështje tjetër dhe e lanë në hije.
Pesë vjet më vonë, karabinierët ek.z.ek.utuan një urdhër për kontroll shtëpiak ndaj një shqiptari, i cili ishe në b.u.rg për një k.r.i.m.
Hap linkun re.klamues me poshte dhe shikoni fotot

Gjatë kontrolleve, policët gjejnë objekte tepër të kushtueshme, të cilat u se.ku.est.ruan si provë materiale. Kur mbërritën në kazermë, ata panë se objektet e se.ku.e.struara, përkonin me ato të deklaruara si të v.j.e.dhura 5 vite më parë në një banesë në Panchia. Menjëherë u njoftuan pronarët e banesës, të cilëve iu kthyen objeket e v.j.e.d.hura. Pas zbardhjes së gr.a.b.itjes, tashmë situata për shqiptarin që ndodhet prapa hekurave do të përkeqësohet.
Hap linkun re.klamues me poshte dhe shikoni fotot