I mori je.tën në mënyrë kaf.shër.ore 18-vjeçares, ja cfarë i nd odhi “mo.nstrës” sot në sallën e gjyqit

Seanca për Dardan Krivaqën, i dyshuar për vrasjen e Marigona Osmanit është ndërprerë për disa minuta pasi shëndeti i tij është përke qësuar duke hum bur ndje njat. Gazeta Express raporton se ai ka marrë ndih.mën e parë në sallën e gjy qit dhe më pas seanca ka rifilluar.
Shtyp hapesiren re.klamuese me poshte dhe ndiqni lajmin e plote

Prok uroria e Ferizajt ka kërkuar caktimin e masës së parabur.gimit ndaj tij pasi ekziston dy.shimi se në datë 22 gusht ai ka ush truar dh.u.në f.iz.ike dhe psi.kologj.ike ndaj Marigona Osmanit. Ndaj tij rën don aku.za “vr.asj.e e r.ën.dë”.
Shtyp hapesiren re.klamuese me poshte dhe ndiqni lajmin e plote

Krivaqa u arre.stua një ditë më parë edhe është i dysh.uari kryesor për vr.asj.en e të resë, me të cilën ishte martuar dy muaj më parë. Në pra nga bashkë me të edhe vënë edhe shoku i tij Arbër Sejdiu i ak uzuar si bashkëpunëtor në kri.m.

Ata u pikasën nga ka.merat e sigu.risë pasi lanë të renë të vd.eku.r në derë të spi.talit dhe më pas u larguan me një automjet tip Audi.