E thotë shkenca dhe Kurani: Këtë e thonë njerëzit 72 orë para vd.ekjes

Pak para se të vde.sin, njerëzit parandiejnë se janë duke shkuar diku nga kjo botë, ndiejnë se do të udhëtojnë.

Disa madje i shohin të afërmit e tyre të cilët moti kanë vde.kur, sikur kanë ardhur me i marrë ata. Kështu pohon hulumtimi i fundit i kryer duke pasur për bazë bisedat me njerëzit që kanë kontakte të vazhdueshme me ata që janë pranë vdekjes.

Për nëntë javë e kam humbur motrën dhe babanë prandaj vendosa t’i përkushtohem hulumtimit të vdek.jes. Kuptova se njerëzit parandiejnë se kur do të vde.sin. Në periudhën prej 72 orëve para vde.kjes fillojnë të flasin disa gjëra”, tregon Patricia Pearson, gazetarja dhe autorja e librit “Opening Heaven’s Door: Investigating Stories of Life, De.ath and What Comes After” (Hapja e dyerve të Parajsës: Hulumtimi i tregimeve për jetën, vde.kjen dhe çfarë vjen më pas).

Hulumtimin e ka bazuar në biseda me njerëzit, profesioni i të cilëve është kontakti i vazhdueshëm me pacientë të cilët vua.jnë nga sëm.undjet e pash.ërueshme. Ka biseduar me njerëzit të cilët kanë përjetuar vd.ekjen kl.inike dhe përsëri janë kthyer në këtë botë.

Patricia ka zbuluar se si 72 orë para se të vde..sin, njerëzit fillojnë të flasin për gjëra të pazakonta, për udhëtime, se si nuk mund t’i gjejnë këpucët, se dëshirojnë të shkojnë në shtëpitë e tyre, edhe pse janë në shtëpi….

Në të vërtetë ata kanë vizione për udhëtime, ndiejnë se janë duke shkuar diku.“Motra ime u sëm.urë nga kan.ceri i gjirit dhe derisa ishte e shtrirë para vde.kjes vazhdimisht përsëriste: “Nuk di se si do të shkoj”, dhe i ka përmendur disa “stjuardesa të pafat”, përkujton Patricia.

Infermierja Maggie Kalnan nga Qendra e kujdesit paliativ në SHBA ka treguar se si e ka pasur një pac.ient i cili vdi.ste nga kan.ceri në pankreas dhe para vdek.jes e kishte pyetur “A di gruaja ime gjithçka në lidhje me pasaportën dhe biletën?.

Kjo infermiere thotë se ishte afër qindra pacientëve të cilët kanë qenë duke vd.ekur dhe se vizionet e tyre në lidhje me udhëtimet nuk mund të konsiderohen si rastësi. Njerëzit para vde.kjes kanë ndjenjën se po shkojnë diku.

Shumë njerëz rreth një orë para vde.kjes kanë parë njerëzit e dashur të cilët moti kishin vde..kur, e ajo çfarë kanë parë nuk varej prej asaj se a kishin marrë barëra apo jo, ka treguar hulumtimi i dy psikologëve, dr. Karlisa Ossis dhe dr. Erlendura Haraldson nga Universiteti i Islandës.

Në mes të atyre njerëzve ishte edhe pacientja 84 vjeçe Audrey Scott e cila vdi.ste nga ka.nce.ri. Ajo ka treguar se i kishte ardhur në vizitë djali i saj i adoptuar Frankie i cili në të vërtet kishte vd.ek.ur disa vite më parë. Ajo i kishte thënë që të hyjë në dhomë dhe të ulet i qetë në kolltuk afër saj.