Vizitohet tek mje.ku shqiptar dhe i thote qe ke pro.bleme me ve shkat por kur shkon vizitohet ne Itali ha bitet nga fjalet e mje kut italian

Emigrantja vjen ne Shqiperi per pushime dhe gjate kohes kur gjendet tek te afermit e saj papritur i fillon një dhi.mbje e forte the.rese shpine dhe nuk e kuptonte se nga i vinte dhim.bja. Te nesermen shkon tek dok.tori.
Hap linkun re.klamues me poshte dhe ndiqni lajmin e plote

Pasi ben viziten ai i thote se ke ve shken e zvogeluar dhe duhet ta besh op.era.cion sa me shpejt sepse dhi.mbjet sa vijn e do te shtohen. Pasi mori il.ac per ve.shkat dhim.bj.et ishin te njejta dhe keshtu u kthye ne Itali pasi mbaroi pushimet dhe diten tjeter shkoi te bej vizite tek do.ktori italian
Hap linkun re.klamues me poshte dhe ndiqni lajmin e plote

Pasi beri viziten dok.tori italin i thote qe nuk ke pro.blem me veshkat, ato i ke ne rregull dhe ndaj ila.cet qe ke pire nuk te kan dhene asnje efekt.
`Zonje ju keni pr.oblem me shty.llen kurrizore pasi vu.ani nga re.uma.tizma dhe ne do te japim nje recete per dhim.bjet e shpines qe ju kapin
shpesh!`

`Pasi mora il.acet u bera me mire dhe dh.imbjet mu qetesuan`- thote zonja ne fjale
Keshtu me ndodhur sa here qe kam bere ndonje vizite ne shqiperi, il.aceti mi japin tjeter per tjeter eshte hera e 2 qe me ndodh keshtu dhe ndaj kam gjet rehat kur vizitohem ketu ne itali e me bejne derman.