Në va’rreza vetëm va’rri i djalit të saj ishte i gjelbëruar, nëna shpë’rthen në lot kur kupton të vërtetën

Hum bja e një anëtari të familjes është një nga situatat më të vë shtira në jetën e çdo personi. Është edhe më e vë shtirë kur prindërit mbesin pa fëmijën e tyre. Fat keq ësisht, kjo është pikërisht ajo që ndodhi me Raymond dhe Rachel Villasenor nga SH.B.A. Ata e hu mbën djalin e tyre Jozefin kur ai ishte vetëm 36 vjeç.
Shtyp hapesiren re.klamuese me poshte dhe ndiqni lajmin e plote

Ajo që pa soi ishte një tendosje, diçka që asnjë prind nuk dëshiron ta përjetojë – ata duhej t’i thoshin lamt umirën djalit të tyre për herë të fundit para se të futej në va rr.Va rrin e tij e vizitonin në varësi të motit. Kur ishte ftohtë, ata shkonin në varr eza më rrallë, por kur Rakela vizitoi v arrin një ditë, ajo vuri re diçka jo të zakonshme. Në va rret e tjera, bari ishte i verdhë dhe i tharë nga i ftohti, vetëm te v arri i djalit të saj ishte i bukur dhe i gjelbër.
Shtyp hapesiren re.klamuese me poshte dhe ndiqni lajmin e plote

Në fillim mendoi se bëhej fjalë për ndonjë mr ekulli, sepse si tjetër mund të shpjegohej fakti se vetëm mbi v arrin e tij ishte bari i gjelbër? Megjithatë, më vonë, ajo mësoi të vërtetën. Bari i gjelbër ishte rezultat i Jake Reissig, një i moshuar i cili një ditë pa një grua të re që po qa nte në va rrin e Jozefit.

Ai menjëherë e kuptoi ajo ishte motra e të nd jerit, e cila ndjente shumë mall për të.I moshuari së fundmi kishte mbetur pa një person të rëndësishëm, gruan e tij, dhe ai e dinte se si ishte të h umbasësh dikë që do të thoshte shumë për ty. Për shkak të kësaj, ai dëshironte të bënte diçka për ta bërë gruan e re të ndjehej më mirë. Sa herë që shkonte në va rreza për të zbukuruar v arrin e gruas së tij, Z. Reissig gjithashtu ujiste va rrin e Jozefit.

Bari i gjelbër çdo herë i befasonte prindërit e Jozefit kur vizitonin v arrin e djalit të tij, dhe pas një kohe, në bisedë me vajzën e tij, ata mësuan të vërtetën për va rrin, barin dhe zotin Reissig. Ata u mre kulluan nga fakti se ekziston një plak i cili ndan kohën e tij për të zbukuruar va rrin e djalit të tyre edhe pse ai as nuk e njihte.