Tek spi’tali privat në Shqipëri, i thanë je për op.erac.ion. Pasi shkoi ne Itali, do.ktori italian e lë pa fja.lë

L.B. e semure nga zemra dhe mbi pesha shkon me urg.je.nc ne nje sp.ital privat ne Tirane. Pas ekza.minimit qe I bejne do.ktoret I thone qe duhet te ope.ro.het. Dhe op.er.imi kushtonte 10 mije euro. Nga pamundesia e pagimit te shumes se lekeve e bija provon ta dergojë ne Itali per nje vizite me te spec.ializuar. Dhe pas vizites qe beri ne spit.alin Italian doktori Italian I jep lajmin e mire:
Shtyp hapesiren re.klamuese me poshte dhe ndiqni lajmin e plote

“ Ju nuk keni nevoje per nje ope.racion pasi per verehet vetem takik.ardi, keshtu qe thjesht duhet te pini il.acet dhe nuk eshte e nevojshme oper.imi. Dok toret shqiptare ne spi.talet private I ngjajne ka.sape.ve, cdo gje e lidhin me parane, thote zonja ne fjale, dhe ata i shikojne njerezi si tufa parash ndaj beni kujdes se ndoshta per nje dhi.mbj.e koke ju ikin 10 mij euro.
Shtyp hapesiren re.klamuese me poshte dhe ndiqni lajmin e plote

Merrni gjithmone mendim te dyte apo te trete kur eshte fjala per specialistet ne Shqiperi