Bëni kujdes dhe mos i neglizhoni, këto shenja janë simp.toma të kan.cerit të lëkurës dhe paralajmëruese të një rre.ziku të lartë

Bëni kujdes dhe mos i neglizhoni, këto shenja janë simp.toma të kan.cerit të lëkurës dhe paralajmëruese të një rre.ziku të lartë

Kan.ceri i lëkurës është shumë i përhapur kohët e fundit. Në shtresën e sipërme të lëkurës ekzistojnë tre lloje kryesore të qe.lizave, me njërën që janë qe.lizat bazale. Këto derdhen ndërsa formohen qe.lizat e reja të lëkurës, por dë.mti.mi i ADN-së nga rre.zat.imi ult.ravi.olet (UV) mund të shka.ktojë që qe.lizat bazale të shumohen në mënyrë të pakontrolluar.

Është e rëndësishme të mbani një vështrim të mpr.ehtë në zonat e lëkurës më të eks.pozu.ara ndaj diellit, këshillon Fondacioni i Kan.cerit të Lëkurës. Kjo përfshin: fytyrën, veshët, qafën, kokën, gjo.ksin, shpatullat dhe shpinën. Sidoqoftë, çdo zonë e lëkurës mund të preket.

Pesë shenja paralajmëruese të sëmu.ndj.es: Një pla.gë e hapur që nuk shër.ohet, Pla.gë e kuqërr.emtë, Gu.ngë ose nyjë me shkëlqim.
Shtyp/Hap hapesiren e meposhtme rekl.amuese qe te lexoni me teper

Shpesh, dy ose më shumë nga shenjat paralajmëruese të mësipërme janë të dukshme në një tu.mor lëkure. Duke u futur në detaje, një pla.gë e hapur që nuk shër.ohet mund të rrjedhë gj.ak. Teksa ajo vazhdon për javë të shumta, ose duket se shër.ohet dhe përsëri rishfaqet, mund të evidentohet si një shenjë e ka.rci.no.mës të qe.lizave bazale.

Check Also

E mohuan lidhjen, Mevlani dhe Aristela fotografohen bashkë në shtrat/ Si qëndron e vërteta?

E mohuan lidhjen, Mevlani dhe Aristela fotografohen bashkë në shtrat/ Si qëndron e vërteta? Kohët …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *