Islame

Nëse shihen në ëndërr djajtë (shejtanët)

Djajtë komentohen në disa forma. Thuhet se nëse shihen djajtë në ëndërr, kjo komentohet si shikim i armikut ose i spiunit. Nëse dikush e sheh veten në formë djalli, kjo komentohet se ai ka bërë ndonjë mëkat, ose ka thënë ndonjë gënjeshtër. Nëse dikush sheh se po kërkon ndihmë nga …

Read More »

Të drejtat themelore të bashkëshortëve në Islam

Në Islam drejtat dhe obligimet e secilit nga bashkëshortët hyjnë në fuqi me lidhjen e kontratës martesore së tyre (niqah). Nuk ka nevojë për rradhitjen e tyre në kontratë sepse ato janë të kuptueshme si pjesë integrale të saj. Ka një konsensus midis dijetarëve përsa i përket këtyre të drejtave, …

Read More »