Populli Po Vu An Për Bukë/ Del Pasuria E Ministrave! Shtëpi, Toka, Makina Iuksoze, Ku I Kanë Gjetur Kaq Shumë Para?

Populli po v uan për bukë/ Del pa suria e ministrave! Shtëpi, toka, makina Iu ksoze, ku i kanë gjetur kaq shumë para

Populli po v uan për bukë/ Del pa suria e ministrave! Shtëpi, toka, makina Iu ksoze, ku i Shtyp hapesiren reklamuese me poshte qe te lexoni me teper..Shty’p hapsiren rek.lamuese me poshte per te ndjekur videon ↓↓ artikulli vazhdon..

A pe shojnë shumë ministrat e pro pozuar, pasuria e të cilëve zb ulohet përmes listave an ketuese që tani i kanë në Komisionin An tiko rrupsion, si funksionarë të pë rbërjes së kaluar.Shtyp hapesiren reklamuese me poshte qe te lexoni me teper..

Check Also

Nëse e keni marrë patentë shoferin me meritë, kush ka përparësi në këtë kry qëzim?

Nëse e keni marrë patentë shoferin me me ritë, kush ka pë rparësi në këtë …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *