Sali Berisha dhe Ilir Meta do arre.stohen këtë vjeshtë, ja kush e thotë!

Nga Sokol Pepushaj: Sali Berishës dhe Ilir Metës u erdhi fu.ndi që pritej. Çështje ditësh e do të arr.estohen, do të gjykohen. Do habiten shqiptarët ç’kr.iminelë e ha.jdutë kanë patur në drejtim të politikës, ekonomisë dhe qasjeve medemek perendimore në 30 vjet.

Enver Hoxha nuk ngjan i “shë.mtuar” përballë tyre. Këta, edhe “vijat” më të imta të jetës, i kanë plot “mik.robe”. “Sëm.undja” është aq dr.amatike, sa kushdo e su.lmon, rrezikohet. Është e rrez.ikuar demokracia, janë të rrez.ikuar ata që flasin. Dikur, Sali Berisha lëshonte zag.arët e pushtetit mbi gazetarët, edhe për një ak.uzë.

Më kujtohet si sot. Afro 20 vjet më parë, kisha botuar një shkrim, ku aku.zohej një deputet PD-së për një korru.psion miliona dollarësh në një pri.vatizim. E kishte regjistruar në emer të nipit. Deputeti, meqë ishte shkodran, nuk vr.iste si Sali Berisha. Thjeshtë, më çoi para pro.kurorit. Nuk e njihja Ulsi Manjan, por kur më njohu me aku.zën, qesha me zë. Prita të zemë.rohet prok.urori, por nuk ndodhi. Qeshi edhe ai.

-Faktet i kam tek prona, zoti prokuror, -shtova.

Të mos e zgjasim, dos.ja u mb.yll. Të mos e zgjasim, fillova të besoj se po, ka edhe pro.kurorë të nder.shëm sistemi. Kjo është çështja. Shqiptarët kanë hum.bur besimin. Po që të rilind besimi, duhen ndë.shkuar kri.min.elët. Berisha dhe Meta, për shëmbull, duhen çuar përpara drejtësisë.

Janë të aku.zuar për ele.minime fi.zike të kundër.shtarëve. Edhe të lidhur fort me liderë kom.unistë e isl.amikë të botës së hurit e litarit.

Të dy, e lënë larg në pas.uri mbretëreshën e Britanisë, Elisabetën e II. Ajo ka pasuri prej 500 milion eurosh. Kurse Princi Filip, Burri i Mbretëreshës dhe Dukë i Edinburgut, që ndë.rroi je.të më 9 prill nga një at.ak kar.diak në moshën 99 vjeçe, la mbrapa pasuri më pak se fjala vjen Jamarbër Malltezi.

Gjithë pasuria e Tij është 30 milion euro. Kur dhë.ndri i Saliut është kaq i pa.sur, apo Thesarit të Shtetit i është gra.bitur floriri ditën për diell, nuk mund të ecet më “të.rhiq e mos kë.put”. Edhe shpella, edhe kri.mi e kanë një fund.

Këta e kanë futur Shqipërinë në shpe.llë dhe e kanë ter.rorizuar. Është krijuar padur.ueshmëri. Të gjithë shqiptarët i kërkojnë ambasadoores Yuri Kim pr.erjen e fillit të kr.imit, pra inag.urimin e nisjes së demokracisë. Dhe kjo po ndodh. Do të kemi arr.estimin e Sali Berishës dhe të Ilir Metës, si dhe të antarëve të familjeve ma.fioze që drejtojnë. Janë me mijëra, por me qetësi e dashuri, i disk.utojmë në vazhdimësi.

Check Also

Nëse e keni marrë patentë shoferin me meritë, kush ka përparësi në këtë kry qëzim?

Nëse e keni marrë patentë shoferin me me ritë, kush ka pë rparësi në këtë …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *